Нийгэм

Улсын хэмжээнд 27 мянган дансанд хүүхдийн мөнгө олгогдоогүй байна

Энэ сарын 13-нд улс даяар хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг олгосон. Монголбанкны дансны нэгдсэн системээр шалгагдаж гүйлгээ хийгдсэн бөгөөд уг системийн шалгуурыг хангаагүй 27 000 дансанд хүүхдийн мөнгө олгогдоогүй байгаа аж. Иймээс энэ сарын хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж нь ороогүй иргэдийг харилцдаг банкин дээрээ очиж Монголбанкны дансны нэгдсэн системийн мэдээллээ баталгаажуулахыг анхаарууллаа. Энэ сарын хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж нь ороогүй иргэдийг харилцдаг банкин дээрээ очиж Монголбанкны дансны нэгдсэн системийн мэдээллээ баталгаажуулахыг анхаарууллаа

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Та уншаагүй Орхисон биш биз
Close
Back to top button
error: No No Хориотой хонгор минь!!!