ЗөвлөгөөНийгэм

Зээлийн мэдээллээ “e-Mongolia”-гаас харах боломжтой боллоо

Үүрэн холбооны оператор компани болон хуулинд заагдсан бусад хуулийн этгээд
Зээлдэгчийн зээлийн мэдээллийг хэрхэн ангилдаг вэ?
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан “Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын дагуу төлөгдөж дуусах хугацаа хэтэрсэн эсэхээс хамаарч доорх байдлаар зээлдэгчийн зээл болон өр төлбөрийг ангилдаг. Үүнд
Зээл, зээлийн хүүгийн эргэн төлөлт 15 хүртэл хоног -Хэвийн
90 хүртэл хоног – Анхаарал хандуулах (хугацаа хэтэрсэн)
91-180 хоног – Хэвийн бус
181-360 хоног – Эргэлзээтэй
361-аас дээш хоног – Муу
Цахим бичиг баримтыг өдөр тутамд ашиглаж, хэвшүүлэхэд төр, хувийн хэвшил, иргэн таны оролцоо хамгийн чухал юм. “e-Mongolia” системд төрийн 56 байгууллагын 542 үйлчилгээ нэгтгэгдсэн. Давхардсан тоогоор 5 сая орчим удаа үйлчилгээ үзүүлж, иргэд чирэгдэлгүй, түгжрэлгүй, шуурхай төрийн үйлчилгээ авснаар мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл 46 тэрбум төгрөг хэмнэсэн байна

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: No No Хориотой хонгор минь!!!