ЗөвлөгөөНийгэм

МУИС 700 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэгчдэд 100 хувийн тэтгэлэг олгоно

Монгол Улсын их сургууль элсэлтийн ерөнхий шалгалтын өндөр үнэлгээтэй элсэгчдэд тэтгэлэг олгохоор болжээ. Энэ тухайгаа цахим хуудсаараа дамжуулан мэдэгдлээ.
700 буюу түүнээс дээш оноо авч МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын Багц 2 -д (Физик, Хими, Биологи, Математик, Газарзүй) элссэн бол 100% тэтгэлэг олгоно.
Цаашид суралцагч сурлагын голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш оноотой суралцсан бол тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн олгоно.
650 буюу түүнээс дээш оноо авч МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын Багц 2 -д (Физик, Хими, Биологи, Математик, Газарзүй) элссэн бол 50% тэтгэлэг олгоно.
Цаашид суралцагч сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш оноотой суралцвал тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн олгоно.
https://www.facebook.com/MUIS1942/posts/4555209677863295

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: No No Хориотой хонгор минь!!!