uncategorized

Японд асар хүчтэй Цүнами болох талаар сэрэмжлүүлэг гарч эхэлжээ


Тус Цүнами нь Номхон далайн эрэг дагуу, давалгааны өндөр ойролцоогоор нэг метр гэж байна. Зарим газраар гурван метр гэнэ.
Цүнамигийн сэрэмжлүүлэгийн үед унтраастай байсан радио, зурагт шууд автоматаар асдаг юм байна. Сувгийн тохируулга мөн автоматаар “NHK” болов. Зурагт гэнэт асахад айх шаардлагагүй талаар.
анхааруулаарай гэсэн байна шүү.
Одоогоор Япон улсын бүх иргэдэд анхааруулга, урьдчилсан сэрэмжлүүлэг өгөөд байгаа юм байна. Энэ талаар Япон улсад амьдардаг нэгэн Монгол иргэн өөрийн нүүр номондоо оруулжээ.
Номхон Далайн эрэг хавьцаа байгаа бүх хүмүүсийг хорогдох газар, өндөрлөг рүү явахыг анхааруулж байна. Хэрэв далайн эрэг дагуу таньдаг хэн нэгэн чинь явсан бол холбогдож анхааруулаарай гэсэн байна шүү.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: No No Хориотой хонгор минь!!!